Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut vazhdon me aktivitet e parapar ne planin vjetor te punes, kesaj rrathe Kryetari i Keshillit z. Premtim Iseni, anetari z. Darko Bllazhevski dhe bashkepunetorja znj. Svetlana Gjorgjievska realizuan takim pune me parteret e shoqerise se revizionit Grant Thornton.

Aktivitet tona sot i realizuam me menaxhmentin e shoqeris s e revizionit Moore Stephens. Ne kete takim Keshilli u prezantua nga Kryetari z. Premtim Iseni, anetari znj. Aneta Trajanoska, koordinatori znj. Dafina T.H. Vaskova dhe bashkepunetorja znj. Svetlana Gjorgjievska.

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut i perbere nga Kryetari z. Premtim Iseni, anetari z. Blagoj Hristov, koordinatori znj. Dafina T.H. Vaskova dhe bashkepunetorja znj. Svetlana Gjorgjievska realizuan takim pune me menaxhmentin e shqoerise se revizionit PWC. Ne takim u diskutua vullneti pozitiv I dy paleve per nje … Read more

Me date 02.04.2019, ne shoqerin e revizionit Deloitte ne Shkup per visit pune ishin Kryetari i Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut, z. Premtim Iseni, anetarja e Keshillit, znj. Zorica Bozhinovska Llazarevska, koordinatorja e Keshillit, znj. Dafina Taleva Haxhi Vaskova dhe bashkepunetorja e Keshillit, znj. Svetlana Gjorgjievska. Perfaqesuesit … Read more

Kryetari i Keshilli per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut,z.Premtim Iseni me date 11 mars 2019 ne ambjentet e Keshillit realizoi takim pune me perfaqesuesit e Zyres se Delegacionit Evropian ne Shkup. Ne kete takim, morren pjese z.Konstantin Jovanovski,znj.Elizabeta Georgieva dhe znj.Emilija Belogaska. Kryetari i Keshillit,i informoi perfaqesuesit e Zyres … Read more

Konferenca e pare e Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrjen e Revizionit ne R.Maqedonise

Me 12 dhjetor 2018,Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrjen e revizionit ne R.Maqedonise organizoi Konferencen e pare me teme:”Mbikeqyrja e profesionit te revizionit ne R.Maqedonise ne kontekst te sfidave aktuale”e mbajtur ne abjentet e Klubit te deputeteve ne Shkup. Organizimi i kesaj Konferenca ishte me rastin e 5 vjetorit te dhenies se Licencave te para per … Read more

Ne periudhen nga data 26.11.2018 deri 30.11.2018, Kryetari i Keshillit per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit ne R.Maqedonise,z.Premtim Iseni dhe bashkepuntori per maredhenie nderkombetare,z. Vlado Mitev, moren pjese ne Konferencen e Ministrave, mbajtur ne Vienne te Austris.  

Me date 27.11.2018,ne margjina te Konferences Ministrore ne Viene te Austris,Kryetari i Keshillit per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit ne R.Maqedonise,z.Premtim Iseni,Sekretarja shteterore e Ministris se Financave te Malit Zi,znj.Nina Vujosheviq dhe Kryetarja e trupin rregullator te Malit Zi,znj.Ana Krsmanoviq,firmosen marreveshjen e bashkepunimit ne mes te dy institucioneve. Gjate,aktit te firmosjes se marreveshjes ishte prezent … Read more

Kryetari i Këshillit për Mbikëqyrje dhe Avansim të Revizionit në RM,z.Premtim Iseni dhe z.Zharko Kamçev nga administrata profesionale e Këshillit,me datë 17.10.2018,morën pjesë në prezantimin e Indeksit Global të Konkurueshmërisë(GCI),të organizuar dhe prezantuar nga ana e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Forumin Ekonomik Botëror(World Economik Forum).