Me date 27.11.2018,ne margjina te Konferences Ministrore ne Viene te Austris,Kryetari i Keshillit per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit ne R.Maqedonise,z.Premtim Iseni,Sekretarja shteterore e Ministris se Financave te Malit Zi,znj.Nina Vujosheviq dhe Kryetarja e trupin rregullator te Malit Zi,znj.Ana Krsmanoviq,firmosen marreveshjen e bashkepunimit ne mes te dy institucioneve.

Gjate,aktit te firmosjes se marreveshjes ishte prezent edhe anetarja e Keshillit per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit ne R.Maqedonise,prof.dr. Zorica Bozhinovska Lazarevska.