Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut vazhdon me aktivitet e parapar ne planin vjetor te punes, kesaj rrathe Kryetari i Keshillit z. Premtim Iseni, anetari z. Darko Bllazhevski dhe bashkepunetorja znj. Svetlana Gjorgjievska realizuan takim pune me parteret e shoqerise se revizionit Grant Thornton.