Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut vazhdon me aktivitet e parapar ne planin vjetor te punes, kesaj rrathe Kryetari i Keshillit z. Premtim Iseni, anetari z. Darko Bllazhevski dhe bashkepunetorja znj. Svetlana Gjorgjievska realizuan takim pune me parteret e shoqerise se revizionit Grant Thornton.

Aktivitet tona sot i realizuam me menaxhmentin e shoqeris s e revizionit Moore Stephens. Ne kete takim Keshilli u prezantua nga Kryetari z. Premtim Iseni, anetari znj. Aneta Trajanoska, koordinatori znj. Dafina T.H. Vaskova dhe bashkepunetorja znj. Svetlana Gjorgjievska.

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut i perbere nga Kryetari z. Premtim Iseni, anetari z. Blagoj Hristov, koordinatori znj. Dafina T.H. Vaskova dhe bashkepunetorja znj. Svetlana Gjorgjievska realizuan takim pune me menaxhmentin e shqoerise se revizionit PWC. Ne takim u diskutua vullneti pozitiv I dy paleve per nje … Read more