Konferenca e pare e Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrjen e Revizionit ne R.Maqedonise

Me 12 dhjetor 2018,Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrjen e revizionit ne R.Maqedonise organizoi Konferencen e pare me teme:”Mbikeqyrja e profesionit te revizionit ne R.Maqedonise ne kontekst te sfidave aktuale”e mbajtur ne abjentet e Klubit te deputeteve ne Shkup.

Organizimi i kesaj Konferenca ishte me rastin e 5 vjetorit te dhenies se Licencave te para per Revizor te Autorizuar,Shoqeri te Revizionit dhe Revizor i Autorizuar-tregtar individual.Ne kete Konference u be edhe botimi i Biltenit te pare per revision nga ana e Keshillit.
Musafir nderi ne kete Konference ishin:Nenkryetari i Kuvendit te RM-se,z.Vesel Memedi,Keshilltari i Kryeministrit per ceshtje ekonomike,z.Fatmir Bytyqi,Kryetari i Agjencionit te sigurimeve,z.Klime Popovski,Kryetari i Komisionit te Letrave me vlere,znj.Nora Aliti,Drejtori i Regjistrit Qendror,znj.Marija Boshkovka Jankovski,Drejtori i drejtoris per krim financiar,z.Blazho Trendafillov,Perfaqesues nga zyar e B.Boterore ne Shkup,z.Bojan Shimbov ,ish anetaret e Keshillit dhe anetaret e keshillit udheheqes te Institutit te Revizoreve te Autorizuar.
Pjesemarresh ne kete Konference ishin perfaqesuesit e shoqerive te revizionit dhe revizoret e autorizuar-tregtar individual.
Konferencen e hapi Kryetari i Keshillit,z.Premtim Iseni i cili mbajti dhe fjalim hyres.Te pranishmive i u drejtua edhe Kryetari i Institut te Revizoreve,z.Dragan Dimitrov dhe Keshilltari i Kryeministrit te vendit,z.Fatmir Bytyqi.