Контакт

Совет за унапредување и надзор на равизијата на Република Македонија

ул. “11 Октомври” бр.7/2 спрат
Г.Т.Ц. 6 Секција – Скопје, П. факс бр. 488

contact@sunr.mk

+389 2 32 22 667

+389 2 32 22 667

https://www.sunr.mk

 

Лице за контакт за Информации од јавен карактер

Жарко Камчев
Раководител на одделение за финансиско сметководствени работи и соработка
моб. тел: 070/409-505
тел. 02/3222-667