Me date 02.04.2019, ne shoqerin e revizionit Deloitte ne Shkup per visit pune ishin Kryetari i Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut, z. Premtim Iseni, anetarja e Keshillit, znj. Zorica Bozhinovska Llazarevska, koordinatorja e Keshillit, znj. Dafina Taleva Haxhi Vaskova dhe bashkepunetorja e Keshillit, znj. Svetlana Gjorgjievska.

Perfaqesuesit e Keshillit u priten nga menaxhmenti i Deloitte, ku tem e takimit ishin peripecit neper te cilat po kalon ky profesion.