Kryetari i Këshillit për Mbikëqyrje dhe Avansim të Revizionit në RM,z.Premtim Iseni dhe z.Zharko Kamçev nga administrata profesionale e Këshillit,me datë 17.10.2018,morën pjesë në prezantimin e Indeksit Global të Konkurueshmërisë(GCI),të organizuar dhe prezantuar nga ana e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Forumin Ekonomik Botëror(World Economik Forum).