Работилница на вработените на Стручната служба на Советот

Претседателот на Советот, Александар Наумоски, со вработените во стручната служба,  во просториите на Советот, одржа работилница, по повод одржаниот работен состанок со претставници од Светска Банка – ЦФРР Виена. На работилницата се дискутираа повеќе теми во однос на надлежностите на Советот. Контролата на квалитет генерално, со акцент на контролата на квалитет врз трговските друштва во … Read more

СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА МИСИЈАТА НА СВЕТСКАТА БАНКА

Претседателот на Советот, Александар Наумоски, на 23.02.2024 година , во просториите на Советот, одржа работен состанок со претставниците на мисијата на Светската банка – Центарот за реформи и финансиско известување од Виена („WB-CFFR Vienna„), во организација на канцеларијата на Светската банка во Скопје. Мисијата е предводена од г.Гарик Сергејан, Виш специјалист на финансиски менаџмент, г.Паскал … Read more

Работен состанок со Управен одбор на Институтот

На ден 19.12.2023 година во просториите на Институтот за овластени ревизори на Република Северна Македонија се одржа работен состанок на Претседателот на Советот, Александар Наумоски, членовите на Советот, и вработените во стручната служба на Советот, со претседателот на Институтот, Ненад Тортевски и членовите на Управниот одбор при Институтот како и вработените во стручната служба на … Read more

Присуство на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА Зајакнување на корпоративното управување во Северна Македонија: Известување за одржливоста и зголемување на улогата на одборите за ревизија

На 9 ноември 2023 година, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски, членовите на Советот и вработените во стручната служба на Советот, присуствуваа на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА на тема Зајакнување на корпоративното управување во Северна Македонија: Известување за одржливоста и зголемување на улогата на одборите за ревизија Конференцијата … Read more

Присуство на Second regional audit quality assurance forum

Ве периодот од 7 до 8 Ноември 2023 година, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски, членовите на Советот и дел од вработените во стручната служба на Советот, Second regional audit quality assurance forum на тема Practical Examples of Public Oversight and quality control of Audit, во … Read more

Присуство на Good Practices in Audit Oversight and Enforcement: Insights from the Polish Agency for Audit Oversight

Ве периодот од 3 до 4 Октомври 2023 година, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски, и вработените во стручната служба на Советот, Владо Митев, Марија Кузманов, и Маја Панајотова присуствуваа на настан за споделување знаење на тема Добри практики во надзор и спроведувањето на ревизијата: Пример … Read more

Присуство на Inaugural Meeting of the Regional Audit Quality Assurance Forum

Ве периодот од 16 и 17 мај 2023 година, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски, и вработените во стручната служба на Советот, Владо Митев – советник за меѓународна соработка и развој, и Марија Кузманов – советник за лиценцирање, присуствуваа на Инаугуративен состанок на Регионалниот форум за … Read more

Присуство на Билатерален скрининг, состанок на Acquis со Северна Македонија, во рамките на Поглавје 6 – Закон за трговски друштва

На 27.01.2023 годинa, вработените во стручната служба на Советот, Жарко Камчев – Раководител на Директорат, Владо Митев – Советник за меѓународна соработка и развој и Марија Кузманов – Советник за лиценцирање, учествуваа на Билатерален скрининг, состанок на Acquis со Северна Македонија, во рамките на Поглавје 6 – Закон за трговски друштва, во организација на Секретаријатот … Read more

Присуство на Министерска конференција 2022 година

Во период од 29.11.2022 до 01.12.2022 година, претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски и вработениот Владо Митев, советник за меѓународна соработка и развој во стручната служба на Советот, присуствуваа на 15 годишнината на Центарот за реформи во финансиско известување на Светска банка, вклучувајќи ја и Министерска … Read more