Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од надлежностите на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија – следење на спроведувањето на годишната програма за континуирано професионално усовршување на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, г-дин Премтим Исени … Read more Континуирано професионално усовршување

Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје

Претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска на 22.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје. На работниот состанок, овластените ревизори Вера Рафајловска и Јасмина Рафајловска дадоа свои видувања за правецот во кој треба да се движи … Read more Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот – Премтим Исени и координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова на 22.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје. На состанокот се дискутираше за Законот за вршење на сметководствени работи. Претставниците на друштвото за ревизија, Дарко Калин и Бојан Петрески предложија ангажманот согласно МСР … Read more Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје

Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска на 23.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје, со што беа заокружени посетите на друштвата за ревизија, кои се дел од меѓународните мрежи. Овластениот ревизор Љубица Јоанидис накусо … Read more Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска на 23.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје. На работниот состанок присуствуваа Кирил Андоновски и овластените ревизори Димитар Андоновски и Елена Адамова. Се отвори дискусија за приходите кои ги … Read more Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Посета на друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје

На 18.04.2019 година се оствари посета на друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје. На средбата присуствуваа претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска. Овластениот ревизор Драган Димитров, кој воедно е и претседател на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија даде поддршка … Read more Посета на друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје

Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје

На 18.04.2019 година се оствари посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје. На средбата присуствуваа претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска. Овластените ревизори Стојан Јорданов, Миле Ниневски и Љубица Евтимовска, ги запознаа претставниците на Советот со организациската поставеност на … Read more Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје

Присуство на настан на Централен регистар

Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, г-дин Премтим Исени на 08.04.2019 година во Хотелот “Холидеј Ин” во Скопје, присуствуваше на 16-тата меѓународна Конференција на Форумот на Корпоративни Регистри 2019. Конференцијата беше организиран за прв пат од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија, која е од голема … Read more Присуство на настан на Централен регистар

Работен Состанок со претставници на ЕУ Делегација – Канцеларија Скопје

На ден 08.04.2019 година (понеделник) во просториите на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Претседателот на Советот, Премтим Исени, одржа работен состанок со претставници на ЕУ Делегација – Канцеларија Скопје. На состанокот покрај претседателот на Советот, присуствуваа Фрејк Јанмат, Ракободител на Сектор за економски прашања, градење на институции, прекугранична соработка … Read more Работен Состанок со претставници на ЕУ Делегација – Канцеларија Скопје

Работен Состанок со претставник на Светска Банка

На ден 04.04.2019 година (четврток) во просториите на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Претседателот на Советот, Премтим Исени, одржа работен состанок со претставник на Центарот за реформи во финансиско известување на Светска Банка. На состанокот покрај претседателот на Советот, присуствуваа Паскал Фрережак, Виш оперативен директор, претставник од Центарот за … Read more Работен Состанок со претставник на Светска Банка