Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска на 23.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје, со што беа заокружени посетите на друштвата за ревизија, кои се дел од меѓународните мрежи. Овластениот ревизор Љубица Јоанидис накусо … Read more Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска на 23.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје. На работниот состанок присуствуваа Кирил Андоновски и овластените ревизори Димитар Андоновски и Елена Адамова. Се отвори дискусија за приходите кои ги … Read more Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Посета на друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје

На 18.04.2019 година се оствари посета на друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје. На средбата присуствуваа претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска. Овластениот ревизор Драган Димитров, кој воедно е и претседател на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија даде поддршка … Read more Посета на друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје

Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје

На 18.04.2019 година се оствари посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје. На средбата присуствуваа претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот – Светлана Ѓорѓиевска. Овластените ревизори Стојан Јорданов, Миле Ниневски и Љубица Евтимовска, ги запознаа претставниците на Советот со организациската поставеност на … Read more Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје

Присуство на настан на Централен регистар

Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, г-дин Премтим Исени на 08.04.2019 година во Хотелот “Холидеј Ин” во Скопје, присуствуваше на 16-тата меѓународна Конференција на Форумот на Корпоративни Регистри 2019. Конференцијата беше организиран за прв пат од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија, која е од голема … Read more Присуство на настан на Централен регистар

Работен Состанок со претставници на ЕУ Делегација – Канцеларија Скопје

На ден 08.04.2019 година (понеделник) во просториите на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Претседателот на Советот, Премтим Исени, одржа работен состанок со претставници на ЕУ Делегација – Канцеларија Скопје. На состанокот покрај претседателот на Советот, присуствуваа Фрејк Јанмат, Ракободител на Сектор за економски прашања, градење на институции, прекугранична соработка … Read more Работен Состанок со претставници на ЕУ Делегација – Канцеларија Скопје

Работен Состанок со претставник на Светска Банка

На ден 04.04.2019 година (четврток) во просториите на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Претседателот на Советот, Премтим Исени, одржа работен состанок со претставник на Центарот за реформи во финансиско известување на Светска Банка. На состанокот покрај претседателот на Советот, присуствуваа Паскал Фрережак, Виш оперативен директор, претставник од Центарот за … Read more Работен Состанок со претставник на Светска Банка

Посета на друштвото за ревизија Грант Торнтон ДОО Скопје

Посетата на друштвото за ревизија Грант Торнтон ДОО Скопје на 04.04.2019 година беше последната планирана и реализирана посета за неделата. На средбата присуствуваа претседателот на Советот – Премтим Исени, соработникот – Светлана Ѓорѓиевска и членот на Советот – д-р Дарко Блажевски. Овластените ревизори Ружа Филипчева, Марјан Андонов и Сузана Ставриќ, ги запознаа претставниците на Советот … Read more Посета на друштвото за ревизија Грант Торнтон ДОО Скопје

Посета на друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје

Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, продолжи со активноста и на 04.04.2019 година претседателот на Советот – Премтим Исени, координаторот на стручната служба – Дафина Талева Хаџи Васкова, соработникот Светлана Ѓорѓиевска и членот на Советот – Анета Трајаноска, остварија посета на друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје. Претставниците на … Read more Посета на друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје

Посета на друштвото за ревизија ЕРНСТ И ЈАНГ – овластени ревизори ДОО Скопје

Вториот ден од посетите, на 03.04.2019 година, претставниците на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија во состав Премтим Исени – претседател на Советот, Дафина Талева Хаџи Васкова – координатор на стручната служба, Светлана Ѓорѓиевска – соработник и д-р Дарко Блажевски – член на Советот, остварија посета на друштвото за ревизија … Read more Посета на друштвото за ревизија ЕРНСТ И ЈАНГ – овластени ревизори ДОО Скопје