Состав на советот

и стручна служба на СУНР

Основна дејност

Надлежности

Транспарентност

Слободен и лесен пристап до информации

Основање на СУНР

Совет за унапредување и надзор на ревизијата е основан од страна на Владата на Р. Македонија на предлог на Министерот за финансии како самостојно и независно регулаторно тело..

Надлежности

Советот има јавни овластувања и надлежности кои се точно утврдени и дефинирани во Законот за ревизијата и истиот константно работи во насока на нејзино унапредување…

Цели на СУНР

Целта на Советот е преку стручни анализи, препораки, советувања и независен јавен надзор на ревизијата да го потикнува придржувањето кон високите ревизорски стандарди…

Одржана 5-та седница на Советот

На 22.04.2024 годинa, во просториите на Советот, се одржа петата седница на Советот. На седницата присуствуваа Претседателот на Институтот, Ненад Тортевски и Генерален секретар на Институтот, Татјана Тодоровска. На седницата се донесе и Одлука за давање на согласност на „Годишен извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија“ … Read more

Работилница на вработените на Стручната служба на Советот

Претседателот на Советот, Александар Наумоски, со вработените во стручната служба,  во просториите на Советот, одржа работилница, по повод одржаниот работен состанок со претставници од Светска Банка – ЦФРР Виена. На работилницата се дискутираа повеќе теми во однос на надлежностите на Советот. Контролата на квалитет генерално, со акцент на контролата на квалитет врз трговските друштва во … Read more

СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА МИСИЈАТА НА СВЕТСКАТА БАНКА

Претседателот на Советот, Александар Наумоски, на 23.02.2024 година , во просториите на Советот, одржа работен состанок со претставниците на мисијата на Светската банка – Центарот за реформи и финансиско известување од Виена („WB-CFFR Vienna„), во организација на канцеларијата на Светската банка во Скопје. Мисијата е предводена од г.Гарик Сергејан, Виш специјалист на финансиски менаџмент, г.Паскал … Read more