Нов меморандум за соработка

На ден 16.07.2015 година во Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина Советот потпиша Меморандум за соработка со Министерство за финансии на Република Српска, Босна и Херцеговина.

Со овој Меморандум се отвара простор за понатамошна успешна соработка, размена на информации и искуства, зајакнување на кадровските капацитети, како и зајакнување на системот на надзор на ревизијата помеѓу двете тела. Склучувањето на овој Меморандум е од големо значење за Советот.