Присуство на Knowledge sharing event “Responding to New Requirements and Challenges in Corporate Financial and Sustainability Reporting”

Во периодот од 28 до 29 мај 2024, претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски и членовите на Советот, Коста Спасески и Арбен Халили, присуствуваа на настан во организација на Светска Банка – Центар на финансиско известување – Виена за споделување знаење на тема „Одговорите на новите … Read more