Континуирано и професионално усовршување

Од 30.09.2015 до 02.10.2015, Претседателот на Советот г-ѓа Соња Ѓелова – Стојанова со дел од вработените учествуваа на предавањата за Континуирано професионално усовршување организирани од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во Хотел Сириус, Струмица, Република Македонија. На 02.10.2015 година претставник од вработените на Советот одржа презентација пред присутните овластени ревизори на тема: Пазарот … Read more Континуирано и професионално усовршување

Нов меморандум за соработка

На ден 16.07.2015 година во Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина Советот потпиша Меморандум за соработка со Министерство за финансии на Република Српска, Босна и Херцеговина. Со овој Меморандум се отвара простор за понатамошна успешна соработка, размена на информации и искуства, зајакнување на кадровските капацитети, како и зајакнување на системот на надзор на ревизијата … Read more Нов меморандум за соработка

СУНР на работна посета во Љубљана

На ден 15.07.2015 година, Претседателот на Советот Соња Ѓелова – Стојанова беше на работна посета на Амбасадата на Република Македонија во Љубљана, Република Словенија. На средбата присуствување Аташето г-дин Александар Димовски. Претседателот на Советот ја запозна Амбасадата на Република Македонија во Словенија со улогата, целите и визиите на Советот со цел меѓународна афирмација на Советот … Read more СУНР на работна посета во Љубљана

Меморандум за соработка со АЈНРРС

На ден 15.07.2015 година во Љубљана, Словенија во седиштетото на Агенцијата за јавен надзор на ревизијата на Република Словенија, Советот ја продлабочи својата соработка со тамошниот регулатор со потпишување на Меморандум за соработка. Со овој Меморандум се отвара простор за понатамошна успешна соработка, размена на информации и искуства, организирање на заеднички контроли и зајакнување на … Read more Меморандум за соработка со АЈНРРС

СУНР на конференцијата EduCop

На 09 и 10 јуни 2015 година во хотелот Холидеј Ин во Скопје, Претседателот на Советот г-ѓа Соња Ѓелова – Стојанова и двајца вработени во Советот присуствуваат на конференцијата EduCop организирана од страна на Светска банка на тема Постигнување на квалитет во образованието: Усогласнување на универзитетските наставни програми со меѓународните стандарди. Претседателот на Советот, одржа … Read more СУНР на конференцијата EduCop

Меморандум за соработка помеѓу СУНР и БСВ

На ден 06.05.2015 година, Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (Советот) и Бирото за судски вештачења (Бирото) потпишаа Меморандум за Соработка. Со Меморандумот се уредува меѓусебната соработка помеѓу Советот и Бирото поврзана со размена и користење на информации и за размена на искуства помеѓу двете институции.

Нов меморандум за соработка – СУНР и УФР

На ден 12.05.2015 година, Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (СУНРРМ) и Министерство за Финансии – Управа за финансиско разузнавање (УФР) потпишаа Меморандум за Соработка. Со Меморандумот се уредува меѓусебната соработка помеѓу СУНРРМ и УФР поврзана со размена и користење на информации и за размена на искуства помеѓу двете институции.

Меморандум за соработка помеѓу СУНР и ЦРРМ

На ден 19.11.2013 година, Советот за унапредување и надзор на ревизијата (СУНР) и Централниот регистар на Република Македонија (ЦРРМ) потпишаа Меморандум за соработка. Со меморандумот се уредува меѓусебната соработка помеѓу СУНР и ЦРРМ поврзана со размената и употребата на информации меѓу двете институции.

Работна средба на СУНР и ИОРРМ

На почетокот на месец Ноември, во Домот на пратеници во Скопје беше организирана работна средба помеѓу Советот за унапредување и надзор на ревизијата и претставници од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, на која што беа дискутирани теми поврзани со заедничката соработка. Подолу може да погледнете слики од одржаната работна средба.

Учество на работилница

Од 30 – ти септември до 1 – ви октомври 2013 година, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата г-ѓа Соња Ѓелова – Стојанова учествуваше на работилницата со тема “Транспонирање на ЕУ резултати, препораки и финансиско известување на крстосница: тековна состојба и идни планови во Европа”, организирана од страна на Светска банка – … Read more Учество на работилница