Одржана 5-та седница на Советот

На 22.04.2024 годинa, во просториите на Советот, се одржа петата седница на Советот. На седницата присуствуваа Претседателот на Институтот, Ненад Тортевски и Генерален секретар на Институтот, Татјана Тодоровска. На седницата се донесе и Одлука за давање на согласност на „Годишен извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија“ … Read more