Присуство на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА Зајакнување на корпоративното управување во Северна Македонија: Известување за одржливоста и зголемување на улогата на одборите за ревизија

На 9 ноември 2023 година, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски, членовите на Советот и вработените во стручната служба на Советот, присуствуваа на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА на тема Зајакнување на корпоративното управување во Северна Македонија: Известување за одржливоста и зголемување на улогата на одборите за ревизија Конференцијата … Read more

Присуство на Second regional audit quality assurance forum

Ве периодот од 7 до 8 Ноември 2023 година, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски, членовите на Советот и дел од вработените во стручната служба на Советот, Second regional audit quality assurance forum на тема Practical Examples of Public Oversight and quality control of Audit, во … Read more