Работна средба на СУНР и ИОРРМ

На почетокот на месец Ноември, во Домот на пратеници во Скопје беше организирана работна средба помеѓу Советот за унапредување и надзор на ревизијата и претставници од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, на која што беа дискутирани теми поврзани со заедничката соработка.

Подолу може да погледнете слики од одржаната работна средба.