Нови лиценци

На ден 12.06.2013 година, ќе бидат доделени лиценците на лиценцираните овластени ревизори, лиценцираните друштва за ревизија и лиценцираните овластени ревизори – трговци поединци. Свеченото доделување ќе се одржи во просториите на Економски факултет во 14 часот, во амфитеатар број 2.