Нова веб страница

Следејќи ги современите трендови за претставување на интернет, од месец февруари 2013 година, беше пуштена официјалната веб страница на Советот за унапредување и надзор на ревизијата во Република Македонија. Целта на оваа веб страница е модерно и функционлано презентирање на активностите на Советот во електронскиот домен. Се надеваме дека посетителите ќе можат полесно да дојдат до саканите информации, а воедно може слободно да не контактираат за било какви прашања. Вашите мислења, критики, пофалби и забелешки многу важни за нас и ние ќе Ви бидеме благодарни за секој коментар.