Одржана 5-та седница на Советот

На 22.04.2024 годинa, во просториите на Советот, се одржа петата седница на Советот. На седницата присуствуваа Претседателот на Институтот, Ненад Тортевски и Генерален секретар на Институтот, Татјана Тодоровска. На седницата се донесе и Одлука за давање на согласност на „Годишен извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија“ … Read more

Работилница на вработените на Стручната служба на Советот

Претседателот на Советот, Александар Наумоски, со вработените во стручната служба,  во просториите на Советот, одржа работилница, по повод одржаниот работен состанок со претставници од Светска Банка – ЦФРР Виена. На работилницата се дискутираа повеќе теми во однос на надлежностите на Советот. Контролата на квалитет генерално, со акцент на контролата на квалитет врз трговските друштва во … Read more

СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА МИСИЈАТА НА СВЕТСКАТА БАНКА

Претседателот на Советот, Александар Наумоски, на 23.02.2024 година , во просториите на Советот, одржа работен состанок со претставниците на мисијата на Светската банка – Центарот за реформи и финансиско известување од Виена („WB-CFFR Vienna„), во организација на канцеларијата на Светската банка во Скопје. Мисијата е предводена од г.Гарик Сергејан, Виш специјалист на финансиски менаџмент, г.Паскал … Read more

Работен состанок со Управен одбор на Институтот

На ден 19.12.2023 година во просториите на Институтот за овластени ревизори на Република Северна Македонија се одржа работен состанок на Претседателот на Советот, Александар Наумоски, членовите на Советот, и вработените во стручната служба на Советот, со претседателот на Институтот, Ненад Тортевски и членовите на Управниот одбор при Институтот како и вработените во стручната служба на … Read more

Присуство на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА Зајакнување на корпоративното управување во Северна Македонија: Известување за одржливоста и зголемување на улогата на одборите за ревизија

На 9 ноември 2023 година, Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски, членовите на Советот и вработените во стручната служба на Советот, присуствуваа на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА на тема Зајакнување на корпоративното управување во Северна Македонија: Известување за одржливоста и зголемување на улогата на одборите за ревизија Конференцијата … Read more