Присуство на Министерска конференција 2022 година

Во период од 29.11.2022 до 01.12.2022 година, претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, Александар Наумоски и вработениот Владо Митев, советник за меѓународна соработка и развој во стручната служба на Советот, присуствуваа на 15 годишнината на Центарот за реформи во финансиско известување на Светска банка, вклучувајќи ја и Министерска … Read more