Присуство на настан на Централен регистар

Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, г-дин Премтим Исени на 08.04.2019 година во Хотелот “Холидеј Ин” во Скопје, присуствуваше на 16-тата меѓународна Конференција на Форумот на Корпоративни Регистри 2019.

Конференцијата беше организиран за прв пат од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија, која е од голема помош за бизнис заедницата и за иницијативите за остварување на раст и развој на нашата земја.

Форумот на Корпоративни Регистри дава силна поддршка за здрава деловна клима и ја промовира нашата земја како поволна дестинација за инвестиции и за поврзување на регионот.