Нов меморандум за соработка – СУНР и УФР

На ден 12.05.2015 година, Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (СУНРРМ) и Министерство за Финансии – Управа за финансиско разузнавање (УФР) потпишаа Меморандум за Соработка.

Со Меморандумот се уредува меѓусебната соработка помеѓу СУНРРМ и УФР поврзана со размена и користење на информации и за размена на искуства помеѓу двете институции.