1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Тhemelimi

Keshilli per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit eshte themeluar nga ana e Qeveris se R. Maqedonise, me propozim te Ministris se Financave si trup i pavarur rregullator…...

Kompetencat

Keshilli ka kompetenca te percaktuara ne baze te ligjit per Revizion,i njejti ne kontinuitet punon per avansimin e profesionit...

Anetaret

Kete Keshill e perbejne gjithsej 7 anetar dhe te njejtit emerohen nga ana e Qeveris.Mandati i anetareve eshte 5 vjecar ...

Qellimi

Qellimi i Keshillit eshte qe permes analizave profesionale, sugjerimeve, keshillave dhe mbikeqyrjes se pavarur ndaj revizionit te ndihmoje ne perforcimin e arritjes te standardeve te revizionit...

Takim pune me perfaqesuesit e Zyres se Delegacionit Evropian ne Shkup

Kryetari i Keshilli per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut,z.Premtim Iseni me date 11 mars 2019 ne ambjentet e Keshillit realizoi takim pune me perfaqesuesit e Zyres...

Lexo ma...

Konferenca e pare e Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrjen e Revizionit ne R.Maqedonise

Me 12 dhjetor 2018,Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrjen e revizionit ne R.Maqedonise organizoi Konferencen e pare...

Lexo ma...

Marreveshje bashkepunimi me trupin rregollator te Malit Zi

1.1 СликаMe date 27.11.2018,ne margjina te Konferences Ministrore ne Viene te Austris,Kryetari i Keshillit per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit ne R.Maqedonise,z.Premtim Iseni ...

Lexo ma...

Pjesemarres ne Konferencen e Ministrave me teme "Informacioni Financiar -Katalizator per Integrimin Ekonomik"

1.1 СликаNe periudhen nga data 26.11.2018 deri 30.11.2018, Kryetari i Keshillit per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit ne R.Maqedonise ..

Lexo ma...

Ngjarjet e fundit

Takim pune me perfaqesuesit e Zyres se Delegacionit Evropian ne Shkup…

Konferenca e pare e Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrjen e Revizionit ne R.Maqedonise…

Marreveshje bashkepunimi me trupin rregollator te Malit Zi…

Marreveshje bashkepunimi me trupin rregollator te Malit Zi

Me date 27.11.2018,ne margjina te Konfer…

Marreveshje bashkepunimi me trupin rregollator te Malit Zi…

Pjesemarres ne Konferencen e Ministrave me teme "Informacioni Financiar -Katalizator per Integrimin Ekonomik"…

Pjesëmarrës në prezantimin e "Indeksit Global të Konkurueshmërisë"…

Linqe