1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Планот на посети на друштвата за ревизија и овластените ревизори трговци – поединци согласно Годишната програма за работа на Советот за 2019 година.

На 17.06.2019 година, претседателот на Советот Премтим Исени и Координаторот на стручната служба на Советот, Дафина Талева Хаџи-Васкова остварија две средби со управители на правни лица кои вршат работи на ревизија.

Во просториите на друштвото за ревизија "Ревизија, проценка и финансиски консалтинг Б и Љ ,,Боро и Љупчо ДОО - Скопје" се оствари средба со управителите Боро Атанасовски и Љупчо Пецов.На средбата беа детектирани проблемите со кои се соочуваат при работењето и беа презентирани предлози во однос на подобрување на начинот и процедурите при вршење на контролата на квалитет од страна на контролорите на ИОРРМ.

На средбата одржана во просториите на овластениот ревизор-трговец поединец "ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА", претседателот на Советот беше запознат со работењето на овластениот ревизор Соња Чулева и нејзините видувања по однос на начинот на кој би се олеснило и подобрило работењето на овластените ревизори.

Календар на настани

Јануари 2020
П В С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Најнови вести

Писмо од Претседателот на ИОРРМ до Претседателот на СУНРРМ г-дин Премтим Исени…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Плано…

Повеќе...

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година…

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската ком…

Повеќе...

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ…

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на С…

Повеќе...

Континуирано професионално усовршување…

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од н…

Повеќе...