1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени, координаторот на стручната служба - Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот - Светлана Ѓорѓиевска на 23.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје, со што беа заокружени посетите на друштвата за ревизија, кои се дел од меѓународните мрежи.

Овластениот ревизор Љубица Јоанидис накусо ги запозна претставниците на Советот со почетоците и развојот на Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје. На состанокот беа отворени прашања за проблемите со кои се судрува ревизорската професија. Во поглед на настаните за континуирано професионално усовршување се дадоа предлози за вклучување на странски експерти од областа на ревизијата и организирање на работилници со практични примери. Исто така, за одредни испити за стекнување на звањето ревизор се предложи организирање предавања, како би можеле полесно да се совлада материјата. Беше нагласена потребата од продлабочување на соработката со Централниот регистар на Република Северна Македонија, како и поголема комуникација на овластените ревизори меѓусебно, со посебен акцент за обврската за комуникација со претходниот овластен ревизор на субјектите каде што вршат ревизија, согласно со меѓународните стандарди.

1. Посета 18.04.2019 БДО

Календар на настани

Октомври 2019
П В С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Најнови вести

Писмо од Претседателот на ИОРРМ до Претседателот на СУНРРМ г-дин Премтим Исени…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Плано…

Повеќе...

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година…

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската ком…

Повеќе...

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ…

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на С…

Повеќе...

Континуирано професионално усовршување…

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од н…

Повеќе...