1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени, координаторот на стручната служба - Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот - Светлана Ѓорѓиевска на 23.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје.

1. Посета 18.04.2019 БДО

На работниот состанок присуствуваа Кирил Андоновски и овластените ревизори Димитар Андоновски и Елена Адамова. Се отвори дискусија за приходите кои ги остваруваат друштвата за ревизија во изминативе години и се дадоа конкретни идеи за можноста за проширување на пазарот, нагласувајќи ги придобивките од истите на државно ниво. Исто така, се дискутираше за проширување на опфатот на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија. Димитар Андоновски, кој е член на Дисциплинската комисија при Институтот на овластени ревизори на Република Македонија истакна дека дисциплинските мерки на друштвата за ревизија се премногу ригидни и истите треба да бидат пропишани соодветно на тежината на повредата. Исто така, потребно е да се предвиди и можноста за жалба на изречените Одлуки за дисциплински мерки од независен орган.

Календар на настани

Октомври 2019
П В С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Најнови вести

Писмо од Претседателот на ИОРРМ до Претседателот на СУНРРМ г-дин Премтим Исени…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Плано…

Повеќе...

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година…

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската ком…

Повеќе...

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ…

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на С…

Повеќе...

Континуирано професионално усовршување…

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од н…

Повеќе...