1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени и координаторот на стручната служба - Дафина Талева Хаџи Васкова на 22.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје.

1. Посета 18.04.2019 БДО

На состанокот се дискутираше за Законот за вршење на сметководствени работи. Претставниците на друштвото за ревизија, Дарко Калин и Бојан Петрески предложија ангажманот согласно МСР 720 конзистентност на годишниот извештај со годишната сметка и со ревидираните финансиски извештаи да се издвои како посебен ангажман за друштва кои што имаат регулаторна обврска по истото. Исто така, имаа и некои конструктивни предлози во однос на неопходноста од измена на Законот за ревизија, посебно во делот на дисциплинските мерки кога на друштвото за ревизија му се одзема лиценцата за работа, но не и на овластениот ревизор.

Календар на настани

Јули 2019
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Најнови вести

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Плано…

Повеќе...

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година…

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската ком…

Повеќе...

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ…

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на С…

Повеќе...

Континуирано професионално усовршување…

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од н…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...