1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени и координаторот на стручната служба - Дафина Талева Хаџи Васкова на 22.04.2019 година беа во посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје.

1. Посета 18.04.2019 БДО

На состанокот се дискутираше за Законот за вршење на сметководствени работи. Претставниците на друштвото за ревизија, Дарко Калин и Бојан Петрески предложија ангажманот согласно МСР 720 конзистентност на годишниот извештај со годишната сметка и со ревидираните финансиски извештаи да се издвои како посебен ангажман за друштва кои што имаат регулаторна обврска по истото. Исто така, имаа и некои конструктивни предлози во однос на неопходноста од измена на Законот за ревизија, посебно во делот на дисциплинските мерки кога на друштвото за ревизија му се одзема лиценцата за работа, но не и на овластениот ревизор.

Календар на настани

Мај 2019
П В С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Најнови вести

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје…

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје…

Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје

На 18.04.2019 година се оствари посета н…

Повеќе...