1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје

На 18.04.2019 година се оствари посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје. На средбата присуствуваа претседателот на Советот - Премтим Исени, координаторот на стручната служба - Дафина Талева Хаџи Васкова и соработникот - Светлана Ѓорѓиевска.

1. Посета 18.04.2019 РСМ 2. Посета 18.04.2019 РСМ

Овластените ревизори Стојан Јорданов, Миле Ниневски и Љубица Евтимовска, ги запознаа претставниците на Советот со организациската поставеност на друштвото. Ја поздравија измената на Законот за ревизија, со која се откочи процесот на полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор, кој е од исклучителна важност за создавање нов кадар во ревизорската професија. На средбата беше истакната потребата од носење на Тарифник за утврдување на минимални цени,  кој би претставувал најсоодветно решение за надминување на проблемот со намалените цени на ревизорските услуги. Во поглед на постоењето на повеќе регулатори за сродни професии, сметаат дека тој начин на функционирање не е ефикасен. Во таа насока, позитивно е што со предлог измените на Законот за ревизија се зголемува надлежноста на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија во вршењето надзор и на сметководствена професија, односно двете сродни професии би се регулирале.

Календар на настани

Јули 2019
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Најнови вести

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Плано…

Повеќе...

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година…

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската ком…

Повеќе...

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ…

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на С…

Повеќе...

Континуирано професионално усовршување…

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од н…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...