1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Соработка со Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија

На 12.09.2018 година е потпишан Меморандум за соработка помеѓу Советот за унапредување и надзор на Ревизијата на Република Македонија и Стопанската комора на Северо-Западна Македонија.

Меморандумот го потпишаа претседателот на Советот, Премтим Исени и извршниот директор на Комората, Дрилјон Исени.
Склучувањето на Меморандумот за соработка со Стопанската комора на Северо-Западна Македонија претставува продолжување на едногодишните интензивни активности на Советот за воспоставување на соработка со домашните и странските тела и институции заради унапредување на ревизорската професија, развој на економијата во Република Македонија и подобрување на целокупната бизнис клима во земјата.

Потписниците на Меморандумот истакнаа дека само со квалитетна ревизија ќе бидат заштитени интересите на домашните и странските инвеститори, банкарите и пошироката јавност, бидејќи одлуките за инвестирање и финансирање трговските субјекти ги носат пред се врз основа на анализата на нивните финансиски извештаи.

Со потпишувањето на овој Меморандум се очекува да се унапреди соработка помеѓу Советот и Комората во делот на размена на информации и податоци, организирање на меѓусебни обуки и размена на искуства, а со цел проширување на пазарот на ревизорски услуги и развој на ревизорската професија во Република Македонија.

1.1 Слика 1.2 Слика

Календар на настани

Мај 2019
П В С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Најнови вести

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје…

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје…

Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје

На 18.04.2019 година се оствари посета н…

Повеќе...