1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Учество на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција – Брисел

Советот за унапредување и надзор на Ревизијата на Република Македонија како институција е активен учесник во „Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција„ помеѓу Европска Унија и Република Македонија, а во рамките на Поглавје 6 – „Право на трговски друштва„.

big-four-2018

Редовен годишен состанок на Поткомитетот се одржа во просториите на Европска комисија во Брисел на 30.05.2018г., по двегодишна пауза. Со тринаесеттиот состанок претседаваше претставникот на ЕК од Директоратот за проширување, додека Делегацијата на Република Македонија ја предводеше Блерим Златку, Државен советник во Министерството за економија, додека претставник на Советот беше Жарко Камчев, вработен во Стручната служба на Советот.

Во рамките на дискусијата водена во областа право на трговски друштва и ревизија, Европската комисија ги поздрави напорите на Министерството за Финансии и Советот за воведување и практична имплементација на Директивата 2014/56/ЕУ од Европскиот парламент и Советот на Европска унија од 10.04.2014 за законски ревизии и годишни сметки и консолидирани сметки како и Регулатива 537/2014 за специфичните барања во поглед на законска ревизија за правните лица од јавен интерес.

Како генерален заклучок од одржаниот „Поткомитет за внатрешен пазар и конкуренција„, се потенцира дека претставниците на сите 3 Директорати на Европската Комисија го прифатија предлог текстот доставен од страна на Советот, дека не се доставени посебни забелешки и прашања, и дека истиот ги содржи суштинските елементи на реализираните активности на Советот и јасна визија за понатамошно дејствување поврзано за стручни анализи, препораки, советувања како и јавен надзор на ревизија, со цел унапредување, поттикнување и придржување кон високи професионални стандарди во ревизорска професија.

big-four-2018   big-four-2018

Календар на настани

Мај 2019
П В С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Најнови вести

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје…

Посета на друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје…

Посета на друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје

На 18.04.2019 година се оствари посета н…

Повеќе...