1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Лиценцирани овластени ревозори

  

Регистарски број

Име Презиме

01

Антонио Велјанов

02

Марко Василев

03

Гордана Ѓорѓиева

04

Љубе Ѓорѓиевски

05

Драган Давитков

06

Зорица Божиновска Лазаревска

07

Душко Апостоловски

08

Стојко Пауновски

09

Валентина Трпчевска

10

Сашо Марковски

11

Жарко Михајловски

12

Бранкица Филиповска

13

Стевчо Витанов

14

Љупчо Андоновски

15

Ленин Прцуловски

16

Маја Атанасовска

17

Славица Лазаревска

18

Анита Бошкова

19

Марија Начевска – Трпеска

20

Катарина Динева – Зикова

21

Гоце Христов

22

Костадинка Китаноска

23

Марјан Андонов

24

Правда Цветковска

25

Љубица Сулева

26

Наташа Џидрова

27

Сузана Ставриќ

28

Јордан Ралуповски

29

Петар Дуљанов

30

Валентина Неделковска

31

Борислав Оречовски

32

Стојна Здравева

33

Светлана Дукоска

34

Јулијана Тодоровска

35

Ружа Филипчева

36

Ирена Папазова

37

Виолета Јаковлеска

38

Софија Јанчева Белчева

39

Јелица Атанасова

40

Стоил Стоименовски

41

Вера Рафајловска

42

Борислав Атанасовски

43

Ката Андоновска

44

Велика Пешова

45

Валентина Ончевска Давитковска

46

Биљана Поповска

47

Љупчо Пецев

48

Лилјана Стојчева

49

Стојан Јорданов

50

Миле Ниневски

51

Родне Коцевска

52

Доста Проданоска

53

Александар Проданоски

54

Весна Гешков Кувенџиска

55

Анита Доневска

56

Димитар Андоновски

57

Љубица Јоанидис

58

Никола Терзиев

59

Лидија Трпевска

60

Владимир Соколовски

61

Елена Петровска-Лазаревска

62

Звонко Кочовски

63

Сашка Бочковска – Богдановска

64

Душан Димитров

65

Драган Димитров

66

Ангелина Гогушевска

67

Светлана Стефановска

68

Надица Миновска

69

Зоран Миновски

70

Валентина Димишкова

71

Марија Ковачевиќ-Георгиевска

72

Дијана Делимитова

73

Роберт Манасиев

74

Александра Радевска

75

Ристо Котев

76

Лидија Нануш

77

Александар Аризанов

78

Јорданчо Којзаклиев

79

Силвана Марковска

80

Данче Зографска

81

Маја Лазароска

82

Јасна Дуковска – Јегени

83

Мико Кацарски

84

Менча Пешиќ

85

Здравко Петров

86

Верица Костова

87

Гордана Лазаревска

88

Снежана Ристова – Трифуноска

89

Зорица Арсовска

90

Виданка Ацеска

91

Васе Мојаноска

92

Ѓоко Ѓорѓиев

93

Јане Иванов

94

Славица Блажевска

95

Гордана Поп – Иванова

96

Пецко Ристески

97

Бојан Петрески

98

Милена Јованова - Димоска

99

Шика Чурлинова

100

Кристина Куновска

101

Наташа Боцевска – Линин

102

Бранко Трајковски

103

Благоја Ацевски

104

Грозда Костадинова

105

Јанка Димитрова

106

Радмила Миловановиќ

107

Мирка Александрова

108

Стојанчо Коцев

109

Маријонка Николовска

110

Виолета Марковска Ваљак

111

Анита Бислимовска

112

Врсна Маслинко

113

Снежана Зајкова Деливанова

114

Филимена Трпеска

115

Соња Чулева

116

Ирена Стојковска

117 

Ана Костиќ Ѓорѓиева

118 

Бранко Костовски

119 

Гордана Витанова

120 

Менка Марковиќ

121 

Алексеј Перчинковски

122 

Кирил Савовски

123 

Николаки Миов

124 

Кристина Тилиќ

125 

Гордана Никушевска

126 

Ѓорѓи Чучук

127 

Игор Митевски

128 

Сузана Нестерова

129 

Љубинка Семенкова

130 

Љупчо Карапанчев

131 

Нада Гогоска

132 

Николина Неновска

133 

Весна Пехчевска

134 

Мирјана Малевска 

135 

Виолета Лешкоска

136 

Верица Хаџи Василева - Марковска 

137 

Јовица Стојчевски

138 

Крсто Несторов

139

Славица Дреновска

140

Роза Попова Рестевска

141

Валентина Димовска

143

Дејан Вељковски

144

Соња Зафировиќ

145

Мара Јованоска

146

Добрила Апостолова

147

Дарко Калин

150 

Владимир Зоговиќ

151 

Владимир Ѓорчевски 

152 

Борче Ѓелевски 

153 

Мирјана Костиќ 

154 

Јелена Џимревска 

156 

Митко Попоски 

157 

Бранка Стојановска 

158 

Милка Тасеска 

159 

Надица Стојчевска 

160 

Зоран Пешовски 

161

Соња Тодорчевска 

162 

Зорица Трпковска 

163 

Павлина Илоска 

164 

Валентина Алексовска 

165 

Жаклина Мариќ

166 

Илија Митрев 

167 

Весна Петроска 

168 

Стамен Стојаноски 

169 

Фима Биљарска 

170 

Александар Рулевски 

171

Билјана Митревска

172

Славица Пековиќ

173

Елена Танеска

174

Елена Кумова Петрова

175

Ненад Ранѓеловиќ

176

Кирил Естатиев

177

Срѓан Ранѓеловиќ

178

Дејан Ранѓеловиќ

179

Цветанка Јакимовска Цветкова

180

Александра Зикова Настоска

181

Наташа Илиевска

182

Живко Димовски

183

Марија Божиновски

184

Васко Ристески

185

Иван Богдановски

186

Елена Трпковска - Василевска

187

Симе Јовановски

188

Костадин Пецев

189

Даниела Козарева Јованов

190

Данило Јовановиќ

191

Тијана Костовска

192

Влатко Јолакоски

193

Марија Ѓорѓиевска

194

Огњен Блажески

195

Александра Јанкуловска

196

Ненад Тортевски

197

Наташа Трифуноска

198

Бојана Велковски

199

Даниела Симовска

200

Миа Јовановиќ

201

Александра Кузмановска

202

Васил Минов

203

Никола Тодоровски

204

Владимир Иветиќ

205

Елена Бојаџиевска

206

Горан Котевски

207

Владимир Стефановски

208

Владимир Петрески

209

Билјана Митревска

210

Јасмина Рафајловска

211

Даница Ганчева

212

Филип Тасески

213

Кети Витанова

214

Даница Локоска

215

Маја Стојаноска

216

Сузана Јанкова

217

Војдан Јорданов

218

Кристина Кипријановска

219

Бојана Апостоловска

220

Елена Адамова

221

Даринка Којзаклиева

222

Елена Петрова

223

Елена Ѓорѓоевска

224

Љубица Ефтимовска

225

Ивица Марчевски

226

Тина Нешовска

227

Крунислав Станојевиќ

228

Панда Грозданова

229

Александра Бошковска

230

Шенаси Бајрами

231

Дејан Георгијев

Календар на настани

Декември 2019
П В С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Најнови вести

Писмо од Претседателот на ИОРРМ до Претседателот на СУНРРМ г-дин Премтим Исени…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Плано…

Повеќе...

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година…

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската ком…

Повеќе...

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ…

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на С…

Повеќе...

Континуирано професионално усовршување…

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од н…

Повеќе...

Линкови