1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Обрасци

 

 1. Упатство за формата и содржината на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор - трговец поединец

 2. Упатство за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за овластен ревизор, друштво за ревизија и овластен ревизор - трговец поединец

 3. Барање за издавање на лиценца на овластен ревизор

      3.1. Уплатница за лиценца за овластен ревизор

 4. Барање за издавање на лиценца за работан на овластен ревизор - трговец поединец

      4.1. Уплатница за лиценца на овластен ревизор - трговец поединец

 5. Барање за издавање на лиценца за работа на друштво за ревизија

      5.1. Уплатнца за лиценца на друштво за ревизија

 6. Потврда за стекнато работно искуство

 7. Одлука за форма и содржина на образецот на писмена изјава за независност

 8. Oдлука за формата и содржината на барањето за стекнување на звањето ревизор

Календар на настани

Април 2019
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Најнови вести

Присуство на настан на Централен регистар…

Присуство на настан на Централен регистар

Претседателот на Советот за унапредување…

Повеќе...

Работен Состанок со претставник на Светска Банка…

Работен Состанок со претставник на Светска Банка

На ден 04.04.2019 година (четврток) во п…

Повеќе...

Работен Состанок со претставници на ЕУ Делегација – Канцеларија Скопје…

Работен Состанок со претставници на ЕУ Делегација – Канцеларија Скопје

На ден 08.04.2019 година (понеделник) во…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје

Во рамките на посетите на друштвата за р…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија ЕРНСТ И ЈАНГ – овластени ревизори ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија ЕРНСТ И ЈАНГ – овластени ревизори ДОО Скопје

Вториот ден од посетите, на 03.04.2019 г…

Повеќе...