1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Обрасци

 

 1. Упатство за формата и содржината на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор - трговец поединец

 2. Упатство за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за овластен ревизор, друштво за ревизија и овластен ревизор - трговец поединец

 3. Барање за издавање на лиценца на овластен ревизор

      3.1. Уплатница за лиценца за овластен ревизор

 4. Барање за издавање на лиценца за работан на овластен ревизор - трговец поединец

      4.1. Уплатница за лиценца на овластен ревизор - трговец поединец

 5. Барање за издавање на лиценца за работа на друштво за ревизија

      5.1. Уплатнца за лиценца на друштво за ревизија

 6. Потврда за стекнато работно искуство

 7. Одлука за форма и содржина на образецот на писмена изјава за независност

 8. Oдлука за формата и содржината на барањето за стекнување на звањето ревизор

Календар на настани

Декември 2019
П В С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Најнови вести

Писмо од Претседателот на ИОРРМ до Претседателот на СУНРРМ г-дин Премтим Исени…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Плано…

Повеќе...

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година…

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската ком…

Повеќе...

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ…

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на С…

Повеќе...

Континуирано професионално усовршување…

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од н…

Повеќе...