1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Обрасци

 

 1. Упатство за формата и содржината на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор - трговец поединец

 2. Упатство за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за овластен ревизор, друштво за ревизија и овластен ревизор - трговец поединец

 3. Барање за издавање на лиценца на овластен ревизор

      3.1. Уплатница за лиценца за овластен ревизор

 4. Барање за издавање на лиценца за работан на овластен ревизор - трговец поединец

      4.1. Уплатница за лиценца на овластен ревизор - трговец поединец

 5. Барање за издавање на лиценца за работа на друштво за ревизија

      5.1. Уплатнца за лиценца на друштво за ревизија

 6. Потврда за стекнато работно искуство

 7. Одлука за форма и содржина на образецот на писмена изјава за независност

 8. Oдлука за формата и содржината на барањето за стекнување на звањето ревизор

Календар на настани

Декември 2018
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Најнови вести

Работна средба на СУНРРМ и ИОРРМ…

Работна средба на СУНРРМ и ИОРРМ

На 19.11.2018 година, во просториите на…

Повеќе...

Присуство на презентацијата на "Извештајот за РМ"…

Присуство на презентацијата на

Присуство на презентацијата на "Извештај…

Повеќе...

Соработка со Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија…

Соработка со Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија

На 12.09.2018 година е потпишан Меморанд…

Повеќе...

Соработка со регулаторното тело на Република Косово…

Соработка со регулаторното тело на Република Косово

Потпишувањето на Меморандумот за соработ…

Повеќе...

Работен состанок со Министерство за финансии…

Работен состанок со Министерство за финансии

По барање на претседателот на СУНРРМ, Пр…

Повеќе...