1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Обрасци

 

 1. Упатство за формата и содржината на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор - трговец поединец

 2. Упатство за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за овластен ревизор, друштво за ревизија и овластен ревизор - трговец поединец

 3. Барање за издавање на лиценца на овластен ревизор

      3.1. Уплатница за лиценца за овластен ревизор

 4. Барање за издавање на лиценца за работан на овластен ревизор - трговец поединец

      4.1. Уплатница за лиценца на овластен ревизор - трговец поединец

 5. Барање за издавање на лиценца за работа на друштво за ревизија

      5.1. Уплатнца за лиценца на друштво за ревизија

 6. Потврда за стекнато работно искуство

 7. Одлука за форма и содржина на образецот на писмена изјава за независност

 8. Oдлука за формата и содржината на барањето за стекнување на звањето ревизор

Календар на настани

Февруари 2019
П В С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Најнови вести

Работен состанок на СУНРРМ…

Работен состанок на СУНРРМ

На 12.02.2019 година, на иницијатива на…

Повеќе...

Прва конференција на СУНРРМ…

Прва конференција на СУНРРМ

На 12.12.2018 година, СУНРРМ одржа прва…

Повеќе...

Соработка со регулаторно тело од Црна Гора…

Соработка со регулаторно тело од Црна Гора

На 27.11.2018 година во рамките на Минис…

Повеќе...

Присуство на Министерска конференција…

Присуство на Министерска конференција

Во период од 26.11.2018 до 30.11.2018 го…

Повеќе...

Континуирано професионално усовршување на СУНРРМ…

Континуирано професионално усовршување на СУНРРМ

Но рамките на реализација на Годишната п…

Повеќе...