Доделување на лиценци

На ден 16.04.2013 година, во свечената сала во “Порта Македонија”, од страна на Министерот за финансии Зоран Ставревски и Претседателот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата Соња Ѓелова Стојанова, беа доделени првите 40 лиценци за овластени ревизори во Република Македонија.

Нови простории

Во месец декември, 2012 година свечено беа пуштени во употреба новите простории на Советот за унапредување и надзор на ревизијата лоцирани на последниот кат во Градскиот Тргновски Центар во Скопје. На свеченото отварање на канцелариите, присуствуваа Претседателот на Советот, како и членовите на советот и претставници од останатите владини институции од земјава. Во новите модерно опремени … Read more Нови простории

Донесен буџетот за СУНР

Кон крајот на 2012, односно почетокот на 2013 година беше донесен буџетот за Советот за унапредување и надзор на ревизијата. Донесувањето на буџетот т.е. годишниот план за финансирање на функциите и обврските на самиот совет се состои од годишна проценка на приходите и на трошоците по намени. Буџетот за 2013 година е донесен врз основа на … Read more Донесен буџетот за СУНР

Нови е-мејл адреси

Од месец јануари 2013 година, Советот за унапредување и надзор на ревизијата започна да ги користи официјалните е-мејл адреси под доменот sunr.mk. Земајќи го в предвид фактот дека електронската комуникација зема се поголем замав, сметаме дека на овој начин ќе ја забрзаме комуникацијата во рамките на целата институција, како и со надворешни лица и соработници. … Read more Нови е-мејл адреси

Нова веб страница

Следејќи ги современите трендови за претставување на интернет, од месец февруари 2013 година, беше пуштена официјалната веб страница на Советот за унапредување и надзор на ревизијата во Република Македонија. Целта на оваа веб страница е модерно и функционлано презентирање на активностите на Советот во електронскиот домен. Се надеваме дека посетителите ќе можат полесно да дојдат … Read more Нова веб страница